Information
Nyheter
Vad är pluttra - på 2 minuter
Vad är pluttra - på 2 minuter

Vad är Pluttra?

Pluttra är skapat enbart för förskolan. Här finns möjlighet att informera vårdnadshavare om den pågående verksamheten, skicka meddelanden och dela kalender. I Pluttra finns möjlighet att ladda upp filer t.ex. verksamhetsplan, sjukdomspolicy mm som både personal och vårdnadshavare kan ha nytta av.

Verksamheten ges möjlighet att i en kategori planera sitt arbete för hur man ska nå sina uppsatta mål. Denna kategori används sedan i dokumentationen för att sortera ögonblick och reflektioner. Dokumentationen genomförs i ögonblick och reflektion med hjälp av text, bild och film.

Genom statistik kan ni både utläsa hur många ögonblick/reflektioner/kategorier som har publicerats för kommunen/verksamheten, förskolan, avdelningen och det enskilda barnet. Det synliggörs även vilka citat ur Lpfö som har taggats samt vilka som finns kvar att arbeta med. 

Pluttra finns på svenska och engelska

Vad är Pluttra?

Pluttra är skapat enbart för förskolan. Här finns möjlighet att informera vårdnadshavare om den pågående verksamheten, skicka meddelanden och dela kalender. I Pluttra finns möjlighet att ladda upp filer t.ex. verksamhetsplan, sjukdomspolicy mm som både personal och vårdnadshavare kan ha nytta av.

Verksamheten ges möjlighet att i en kategori planera sitt arbete för hur man ska nå sina uppsatta mål. Denna kategori används sedan i dokumentationen för att sortera ögonblick och reflektioner. Dokumentationen genomförs i ögonblick och reflektion med hjälp av text, bild och film.

Kvalitativ dokumentation för pedagoger

Dokumentationen i Pluttra kan bestå av text, foto och film. Alla användare loggar in via sin smartphone, surfplatta eller dator på pluttra.se eller via våra appar som du hittar i App Store och på Google Play.

Trygghet för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du möjlighet att ta del av dokumentationen på ditt barns förskoleavdelning samt den enskilda dokumentationen som görs för ditt barn. 
Information får du via viktiga meddelanden, förskolans filer samt i avdelningens kalender. Kalendern finns även möjlighet att prenumerera på. Läs mer

Kvalitativ dokumentation för pedagoger

Som vårdnadshavare har du möjlighet att ta del av dokumentationen på ditt barns förskoleavdelning samt den enskilda dokumentationen som görs för ditt barn. 
Information får du via viktiga meddelanden, förskolans filer samt i avdelningens kalender. Kalendern finns även möjlighet att prenumerera på. Läs mer

Nästa:
2. Kom igång administratör